Sköterskemottagning

Vi är elva distriktssköterskor som arbetar på Njurunda Vårdcentral. Vi erbjuder telefonrådgivning och har egen patientmottagning.

Du kan boka tid via internet för bland annat blodtryckskontroller, injektioner, omläggningar, suturtagning samt lättare sjukdomsåkommor som exempelvis urinvägsinfektion hos kvinnor, halsont och förkylning.

Vid akuta besvär besök vår Triagemottagning.
För övriga besök, vänligen ring för tidsbokning!

Vår mottagnings öppettider

Vardagar: 08.00-12.00 & 13.00-16.00

Tidsbokning

Du nås oss via Flexi Tid. Du kan själv boka och omboka din tid till distriktssköterskan via internet genom att logga in på e-tjanster.1177.se

 Vardagar: 08.00-16.30
 Flexi Tid: 060-51 53 28

Lis-Britt Engberg

Lis-Britt Engberg

Verksamhetschef & Distriktssköterska

 • Verksamhetschef

Mitt specialområde är resevaccinationer. Om Du ska ut och resa, vänd dig till mig för att få råd om vaccination och boka tider. Vi kan ge dig snabba tider, tidigt på morgon och sent på eftermiddagen.
Se även länken www.vaccinaton.medicallink.se

Eva Biberg

Eva Biberg

Distriktssköterska

 • Triagemottagning
Ylva Edebrandt

Ylva Edebrandt

Distriktssköterska

 • Ansvarar för SIP, Samordnad Individuell Vårdplanering
 • Arbetar som rehabiliterings koordinator
Barbro Kitti

Barbro Kitti

Distriktssköterska

 • Inkontinens
 • Triagemottagning
 • 24 timmars blodtrycksmätning
Jag skriver ut inkontinensmaterial, ni blir erbjuden ett besök för rådgivning och utprovning av rätt material. Har man tidigare inte varit till läkare för sina inkontinensbesvär blir man erbjuden en läkartid.
Rose-Marie Uhlin

Rose-Marie Uhlin

Distriktssköterska

 • Diabetes
 • Folkhälsa

Jag är diabetessjuksköterska, det innebär att om du har den sjukdomen blir du kallad till mig eller din läkare med jämna mellanrum.

Inga-Lill Wåglöf

Inga-Lill Wåglöf

Distriktssköterska

 • Astma Kol och Allergi
 • Rökavvänjning
 • Folkhälsa
 • Triagemottagning

Jag arbetar som Astma och KOL sköterska i samarbete med läkare och sjukgymnast. Jag kan erbjuda personlig rådgivning vid Astma och KOL. Jag utför spirometriundersökning / lungfunktionsundersökning. Jag erbjuder dig som är eller har varit rökare spirometri / lungfunktionsundersökning med ett personligt besök till läkare för uppföljning. Rådgivning och stöd för dig som vill sluta röka.

Ulrica Röding

Ulrica Röding

Distriktssköterska

 • Demenssköterska/äldrevårdssköterska
 • Diabetes
 • Triagemottagning

Jag är diabetessjuksköterska, det innebär att om du har den sjukdomen blir du kallad till mig eller din läkare med jämna mellanrum. Samarbetar med läkare kring demensutredningar.

Emma Lennholm

Emma Lennholm

sjuksköterska

 • Sjuksköterskemottagning
 • Tjänstgör ibland på Lab
Annika Åkerlind Lundgren

Annika Åkerlind Lundgren

Distriktssköterska

 • Folkhälsa
 • Triagemottagning
Christina Westring

Christina Westring

sjuksköterska

 • Sjuksköterskemottagning
 • Asylhälsovård

Jag utför hälsoundersökningar och samtal med asylsökande personer.

Karina Näslund

Karina Näslund

Distriktssköterska

 • Sjuksköterskemottagning
 • Triagemottagning
 • Blodtrycksmottagning