Sköterskemottagning

Vi är elva distriktssköterskor som arbetar på Njurunda Vårdcentral. Vi erbjuder telefonrådgivning och har egen patientmottagning.

På grund av Covid-19 har vi inte längre någon drop in mottagning!. För att komma till vår mottagning behöver du ringa för tidsbokning. Tel: 060-51 53 28

Du kan boka tid via internet för bland annat blodtryckskontroller, injektioner, omläggningar, suturtagning samt lättare sjukdomsåkommor som exempelvis urinvägsinfektion hos kvinnor, halsont och förkylning.

Vid akuta besvär besök vår Triagemottagning.
För övriga besök, vänligen ring för tidsbokning!

Vår mottagnings öppettider

Vardagar: 08.00-12.00 & 13.00-16.00

Tidsbokning

Du nås oss via Flexi Tid. Du kan själv boka och omboka din tid till distriktssköterskan via internet genom att logga in på e-tjanster.1177.se

 Vardagar: 08.00-16.30
 Flexi Tid: 060-51 53 28

Lis-Britt Engberg

Lis-Britt Engberg

Verksamhetschef & Distriktssköterska

 • Verksamhetschef

Mitt specialområde är resevaccinationer. Om Du ska ut och resa, vänd dig till mig för att få råd om vaccination och boka tider. Vi kan ge dig snabba tider, tidigt på morgon och sent på eftermiddagen.
Se även länken www.vaccinaton.medicallink.se

Eva Biberg

Eva Biberg

Distriktssköterska

 • Triagemottagning
Inga-Lill Wåglöf

Inga-Lill Wåglöf

Distriktssköterska

 • Astma Kol och Allergi
 • Rökavvänjning
 • Folkhälsa
 • Triagemottagning

Jag arbetar som Astma och KOL sköterska i samarbete med läkare och sjukgymnast. Jag kan erbjuda personlig rådgivning vid Astma och KOL. Jag utför spirometriundersökning / lungfunktionsundersökning. Jag erbjuder dig som är eller har varit rökare spirometri / lungfunktionsundersökning med ett personligt besök till läkare för uppföljning. Rådgivning och stöd för dig som vill sluta röka.

Barbro Kitti

Barbro Kitti

Distriktssköterska

 • Inkontinens
 • Triagemottagning
 • 24 timmars blodtrycksmätning
Jag skriver ut inkontinensmaterial, ni blir erbjuden ett besök för rådgivning och utprovning av rätt material. Har man tidigare inte varit till läkare för sina inkontinensbesvär blir man erbjuden en läkartid.
Ulrica Röding

Ulrica Röding

Distriktssköterska

 • Diabetes
 • Demens/äldrevård

Jag arbetar som diabetessköterska och demenssjuksköterska/äldrevårdssköterska. Du som har diagnos Diabetes typ 2, kallas och följs upp regelbundet av sköterska eller läkare.                                                                      Jag samarbetar med läkare kring demensutredningar och gör årliga uppföljningar.

Ylva Edebrandt

Ylva Edebrandt

Distriktssköterska

 • Fast Vårdkontakt/Ansvarar för SIP
 • Arbetar som rehabiliterings koordinator
Christina Westring

Christina Westring

sjuksköterska

 • Sjuksköterskemottagning
 • Asylhälsovård

Jag utför hälsoundersökningar och samtal med asylsökande personer.

Emma Lennholm

Emma Lennholm

sjuksköterska

 • Sjuksköterskemottagning
 • Tjänstgör ibland på Lab
Annika Åkerlind Lundgren

Annika Åkerlind Lundgren

Distriktssköterska

 • Folkhälsa
 • Triagemottagning
Marita Prahl

Marita Prahl

Sjuksköterska

 • Sjuksköterskemottagning
 • Tjänstgör ibland på lab
Karina Näslund

Karina Näslund

Distriktssköterska

 • Sjuksköterskemottagning
 • Triagemottagning
 • Blodtrycksmottagning