Medicinska sekereterare

Medicinska sekreterare/Receptionist

Vi är två medicinska sekreterare som svarar för reception, arkiv, fakturafrågor, journalskrivning och annan dokumentation på Njurunda Vårdcentral.
Du når oss på telefon 060-51 53 10 eller via https://e-tjanster.1177.se

Receptionen
Kundtjänst, posthantering, försäljning, mail, telefon och fax, mm. Telefon: 060-51 53 00
Fax 060-51 53 30

 

Elisabeth Olsson

Veronica Herrgård