LAB

Välkommen till laboratoriets öppenvårdsmottagning!

Drop-in för dig som blivit ordinerad provtagning
Dagligen kl. 07:45 – 11:30 och kl 14.00 – 15:30

Tag en nummerlapp och sitt ner i vänthallen.
Har du blivit kallad till läkare eller sköterska bör provtagningen ske cirka en vecka innan.

Var god se den provtagningsanvisning du fått hemskickad.

OBS! Om du kommer till LAB för provtagning för annan mottagare än Njurunda VC, kan du inte ta prover på fredagar efter kl 11:30.

Välkommen/ Lab-personalen