Kurator

Vi som arbetar som kuratorer heter Eva Brattfeldt Hegner, auktoriserade socionom samt Monika Bergström, auktoriserad beteendevetare .

Du kan få remiss till oss vid ditt läkarbesök.

Vi arbetar med bedömning och samtalsbehandling för personer med:
Kristillstånd/traumatisering vid t ex sjukdom, livskris, sorg, misshandel, övergrepp, relationsproblem och separation
Lätta och medelsvåra tillstånd av depression, nedstämdhet, ångest, oro och sömnsvårigheter
Stressrelaterade sjukdomstillstånd
Psykosomatiska tillstånd, t ex smärta
Psykosocial problematik som leder till ohälsa
Livsstilsrelaterade problem som leder till ohälsa

Vi ger också information i sociala och psykosociala frågor.