Distriktssköterskemottagning

Vi är elva distriktssköterskor som arbetar på Njurunda Vårdcentral.
Vi erbjuder telefonrådgivning och har egen patientmottagning.

Vår mottagnings öppettider är kl 08:00-12:00 samt kl 13:00-16-00
Vid akuta besvär besök vår Triage mottagning,  läs mer.

För övriga besök, vänligen ring för tidsbokning!

Tidsbokning

Du når oss på telefonnummer 060 – 51 53 28 vardagar 08:00-16:30 via återuppringningssystemet Flexi-tid.
Du kan även boka tid via internet genom att logga in på  https://e-tjanster.1177.se  Läs mer om internetbokaning här

Barbro Kitti

 •  Inkontinens
 • Triagemottagning
 • 24 timmars blodtrycksmätning
Jag skriver ut inkontinensmaterial, ni blir erbjuden ett besök för rådgivning och utprovning av rätt material. Har man tidigare inte varit till läkare för sina inkontinensbesvär blir man erbjuden en läkartid.

Eva Biberg

 • Triagemottagning
Ylva Edebrandt
 • Ansvarar för SIP, Samordnad Individuell Vårdplanering
 • Arbetar som rehabiliterings koordinator

 

Lis-Britt Engberg

 • Resevaccinationer
 • Verksamhetschef-se flik organisation
Mitt specialområde är resevaccinationer. Om Du ska ut och resa, vänd dig till mig för att få råd om vaccination och boka tider. Vi kan ge dig snabba tider, tidigt på morgon och sent på eftermiddagen.
Se även länken www.vaccinaton.medicallink.se
Se även vaccinationsflik
Rose-Marie Uhlin
 • Diabetes
 • Folkhälsa
Jag är diabetessjuksköterska, det innebär att om du har den sjukdomen blir du kallad till mig eller din läkare med jämna mellanrum.
 Ingalill Wåglöf
 • Astma Kol och Allergi
 • Rökavvänjning
 • Folkhälsa
 • Triagemottagning

Jag arbetar som Astma och KOL sköterska i samarbete med läkare och sjukgymnast

Jag kan erbjuda personlig rådgivning vid Astma och KOL
Jag utför spirometriundersökning /lungfunktionsundersökning
Jag erbjuder dig som är eller har varit rökare spirometri/lungfunktionsundersökning med ett personligt besök till läkare för uppföljning ( kostnad som ett läkarbesök 150 kr)
Rådgivning och stöd för dig som vill sluta röka.
Ulrica Röding 
 • Demenssköterska/äldrevårdssköterska
 • Diabetes
 • Triagemottagning

Jag är diabetessjuksköterska, det innebär att om du har den sjukdomen blir du kallad till mig eller din läkare med jämna mellanrum.                                                 Samarbetar med läkare kring demensutredningar.

 

Christina Westring
 • Tjänstgör på labenheten
 • Asylhälsovård

Jag utför hälsoundersökningar och samtal med asylsökande personer.

 

Annika Åkerlind Lundgren

 • Folkhälsa
 • Triagemottagning

 

Emma Lennholm

 • Sjuksköterskemottagning
 • Tjänstgör ibland på Lab