Dietist

Kosten är många gånger avgörande för hur väl övrig medicinsk behandling skall fungera. Dietistens arbete kan därför komplettera annan medicinsk behandling för att ytterligare förbättra prognosen, minska riskerna för komplikationer och minska vårdtiden.

Hos dietisten kan du få hjälp att ändra dina kostvanor och din livsstil.
De vanligaste diagnoserna som du kan får hjälp med är:

Sjukdomsrelaterad undernäring t ex vid KOL eller cancer
Övervikt och fetma
Diabetes
Förhöjda blodfetter
Högt blodtryck
IBS (Irrital Bowel Syndrome/ Colon irritabile)
Intolerans/allergi mot livsmedel och näringsämnen t ex laktosintolerans, mjölk och celiaki.

Ett besök hos dietist kostar 200 :- och ingår i högkostnadsskyddet.
Om du vill ha kontakt med dietist Helena Grandell, vänligen ring 060-51 53 28