Dietist

Kosten är många gånger avgörande för hur väl övrig medicinsk behandling skall fungera. Dietistens arbete kan därför komplettera annan medicinsk behandling för att ytterligare förbättra prognosen, minska riskerna för komplikationer och minska vårdtiden.

Hos dietisten kan du få hjälp att ändra dina kostvanor och din livsstil.

De vanligaste diagnoserna som du kan får hjälp med är:

  • Sjukdomsrelaterad undernäring t ex vid KOL eller cancer
  • Övervikt och fetma
  • Diabetes
  • Förhöjda blodfetter
  • Högt blodtryck
  • IBS (Irrital Bowel Syndrome/ Colon irritabile)
  • Intolerans/allergi mot livsmedel och näringsämnen till exempel laktosintolerans, mjölk och celiaki.

Tidsbokning

Ett besök hos dietist kostar 200:- och ingår i högkostnadsskyddet.

 Måndag-torsdag: 09.00-09.30
 070-211 16 49

Helena Grandell

Helena Grandell

Dietist