Arbetsterapi

Arbetsterapeuten stödjer personer med funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning att leva det liv de önskar. Genom att fokusera på meningsfulla aktiviteter som mål, eller som medel främjas individens olika förmågor. Arbetsterapeuten förändrar ibland aktiviteten, introducerar alternativa strategier eller anpassar personens omgivande miljö.

Våra sjukgymnaster förmedlar kontakt med arbetsterapeut vid behov.