Organisation

lisbritt2

Njurunda vårdcentral är en entreprenör som arbetar på uppdrag av Landstinget Västernorrland enligt avtal mellan parterna.  Njurunda vårdcentral drivs av aktiebolaget Njurunda Vårdteam AB vars två ägare är delaktiga i verksamheten inom professionerna läkare och distriktssköterska.
Vi är totalt 38 anställda som arbetar på vårdcentralen.

Vill du lämna synpunkter eller fråga något om verksamheten ska du vända dig till verksamhetschef

Lis-Britt Engberg.

Vårt organisationsnummer 556634-0906
Bankgiro 5589-5841
Postgiro 374137-8