Kvalitetspolicy

Syftet med vår verksamhet är att erbjuda primärvård som tillgodoser uppdragsgivarens och patientens behov på bästa sätt med hög tillgänglighet.

För att möjliggöra detta ska vi:
Möta varje individ utifrån dennes specifika behov av hälso- och sjukvård
Leva upp till kraven ställda av uppdragsgivaren
Ge medarbetarna definierat ansvar och befogenhet där kvalitet och arbetsmiljöaspekter är specificerat
Ständigt arbeta med förbättringar av vårt arbetssätt, våra resultat och vårt ledningssystem
Samarbeta med patienternas nätverk
Utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet i allt vi gör

Lis-Britt Engberg
Verksamhetschef