Organisation

Njurunda vårdcentral är en entreprenör som arbetar på uppdrag av Landstinget Västernorrland enligt avtal mellan parterna.  Njurunda vårdcentral drivs av aktiebolaget Njurunda Vårdteam AB vars två ägare är delaktiga i verksamheten inom professionerna läkare och distriktssköterska. Vi är totalt 38 anställda som arbetar på vårdcentralen.

VD och Administration

Du som är listad eller önskar lista dig hos Njurunda Vårdcentral blir omhändertagen av en personalgrupp med hög kompetens.

På vårdcentralen arbetar sju läkare vilket innebär att om du inte är nöjd och vill byta till en annan vårdgivare så är det inga problem.

Vi strävar efter lätt tillgänglighet och god service med ett bra bemötande genom hela vårdcentralen. Blir du dåligt bemött eller om du har något annat du vill klaga på så tar jag gärna emot dina synpunkter så att vi kan rätta till det som inte är bra.

Kvalitetspolicy

Syftet med vår verksamhet är att erbjuda primärvård som tillgodoser uppdragsgivarens och patientens behov på bästa sätt med hög tillgänglighet.

 

För att möjliggöra detta ska vi:

  • Möta varje individ utifrån dennes specifika behov av hälso- och sjukvård.
  • Leva upp till kraven ställda av uppdragsgivaren.
  • Ge medarbetarna definierat ansvar och befogenhet där kvalitet och arbetsmiljöaspekter är specificerat.
  • Ständigt arbeta med förbättringar av vårt arbetssätt, våra resultat och vårt ledningssystem.
  • Samarbeta med patienternas nätverk
  • Utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet i allt vi gör.

Har du synpunkter?

Vill du lämna synpunkter eller fråga något om verksamheten ska du vända dig till verksamhetschef Lis-Britt Engberg.

 lisbritt.engberg@nvc.nu
 060-51 53 21